Komplett, professzionális megoldások kutatáshoz

Az AGRON élenjáró távérzékeléses vegetáció vizsgálatokat fejleszt, melyek drónokkal végezhetők. A nagy felbontásnak és kalibrálható felvételeknek köszönhetően a kis parcellás kísérletek változásai egyszerűen nyomon követhetőek és adatbázis szinten vizsgálhatók.

agron-micasense-altum

Miért az AGRON?

A legújabb technikai és szoftveres fejlődés révén a mezőgazdasági drónok alkalmazhatósági területe egyre szélesebb. A legfontosabb azonban az, hogy az elkészített felvételeket alapul véve kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni. Nem elegendő a színes felvételek nézegetése. Valós adatokon alapuló eredményekre van szükség, melyek a gyakorlatban is felhasználhatóak. Az AGRONlabs célja a növénytermesztés digitalizálódásával megjelenő egyik új kihívás, a növényzetről nagy mennyiségben rendelkezésre álló adathalmazok feldolgozása, megértése és gyakorlati felhasználása. Legyen szó parcellás kísérletekről, terméktesztekről vagy akár üzemi tesztekről a távolsági spektroszkópiai módszerek óriási segítséget nyújtanak nagy területek percek alatt történő felmérésére. Ezzel a módszerrel így pillanatok alatt koordinátahelyes adathalmaz rögzíthető anélkül, hogy a érdemi változás állna be a vizsgált kísérletben a mintavételezések időtartama alatt.

 

monitoring drón

 

A drónokra szerelt érzékelők által gyűjtött nagy mennyiségű adat bármilyen kultúrában részletes növényélettani eredményeket nyújt. Ilyen kutatásra alkalmas szenzorokat gyárt a MicaSense, amiket az AGRON is előszeretettel használ a piaci konkurensekhez képest kiemelkedő pontosságuk és megbízhatóságuk miatt. Ennek megfelelően megerősítettük kapcsolatunkat a gyártóval, így az AGRON 2021-től a MicaSense hivatalos partnere lett.

Az AGRON ezen szenzorok által gyűjtött “big data” feldolgozásához fejleszt analitikai módszereket, melyek bármely éghajlati és földrajzi régióban megbízható eredményeket biztosítanak. Többek között olyan növénymodellek kerülnek kidolgozásra, melyek segítenek meghatározni egyes kezelések hatékonyságát, a növények tápanyagreakcióját, alkalmasak “high-throughput” fenotipizálásra szántófoldi körülmények között, szelekciós modellek pontosítására, vagy akár újak kidolgozására.

agron-micasense-marton

AGRONlabs

Az AGRONlab szolgáltatásainak keretein belül vállaljuk beállított szántóföldi kísérletek felmérését, rendszeres vizsgálatát MicaSense multispektrális kamerákkal. Igény esetén a teljes kísérlet beállítását és a terepi mintavételezést. A szezon során a gyűjtött adatbázist részletes statisztikai elemzéseknek vetjük alá. Az eredményeket jegyzőkönyv formájában egy részletes növényélettani elemzéssel küldjük a megrendelőnek.

Egyetemi és kutatóintézeti partnereinkkel ápolt jó viszony nyomán laboratóriumi vizsgálatokkal is tudjuk segíteni a kísérleti munkát. A növényélettani, molekuláris és metabolomikai mérésekkel kiegészíthetőek vagy alátámaszthatóak szántóföldi eredmények. A kísérleti beállítást, mintavételezést és szakmai tanácsadást növénybiológus végzi.

Egyedi fejlesztésű kutatás módszertan

A multispektrális kamerákat olyan képalkotásra képes adatgyűjtő szenzorokként kell elképzelni, melyek drónra szerelve rövid időn belül több ezer parcelláról vagy  akár nagyméretű szántóföldi területről képesek információt gyűjteni. Fontos és nem elhanyagolható szempont, hogy egy jó szenzor éles és torzításmentes felvételeket készítsen. E felvételeknek kalibrálhatónak kell lennie, amely lehetővé teszi az idősoros vizsgálatokat. Ezáltal egy szezon során gyűjtött tetemes mennyiségű adat elemzésével akár fajtára sepcifikus, a csírázástól az érésig terjedő növénymodelleket lehet kidolgozni. A hosszú évek alatt kifejlesztett kutatási módszertani megoldásainkkal képesek vagyunk napokon belül rendezett adatbázist építeni, melyek mesterséges intelligenciához is használt statisztikai módszerekkel elmezhetőek.

kutatas-statisztika-modell

Kutatás & fejlesztés

Kutatásaink során egyrészt alapkutatási kérdésekre, másrészt a dróntechnológia mezőgazdasági használhatóságára keressük a legjobb megoldásokat. Előbbi kiemelkedően hasznos információkkal szolgál például kutatóintézetek nemesítési progjamjai számára. A megszerzett tudás és tapasztalat fokozatosan átültethető a gyakorlatba. Ez esetben olyan vizsgálatok kifejlesztésére kerül sor, amiket üzemi teszteken is bevetünk annak érdekében, hogy a gyakorlatban is jól használható vizsgálataink legyenek.

A drónokon használt szenzorokra képalkotó eszközök helyett úgy kell tekinteni, mint adatgyűjtő műszerekre. Ez akkor is érvényes amikor hagyományos RGB vagy multispektrális kameráról van szó. A kutatási munkához azonban a nyers szenzor adatok és a vegetációs indexek nem feltétlen elegendőek.

A vizsgálni kívánt növényélettani tulajdonságok “előhívásához” speciális statisztikai vizsgálatokra van szükség, amihez kiemelten fontos az adatbázis robosztussága. Ennek eléréséhez nagy mennyiségű adat szükséges, aminek összegyűjtésében a MicaSense Dual System új dimenziókat nyit. Ezt kiegészítve RGB kamerával, hőkamerával és terepi munkával soha nem látott adatmennyiség gyűjthető kísérletekről.

A növények fényelnyelési és fényvisszaverési tulajdonságait vizsgáló módszertant nevezik távolsági spektroszkópiának. Ekkor olyan adatok halmozhatóak fel, amikkel jellemezni lehet a növények fejlődési ütemét, klorofill tartalmát, fotoszintetikus hatékonyságát, tápanyag-ellátottságát, virágzási idejét, érés idejét, abiotikus és biotikus stressz ellenállóságát, stb.

micasense-research-multispectral

Az AGRON olyan “high-throughput” fenotipizálási módszertant fejlesztett, amivel akár a több ezer parcellát tartalmazó kísérletek is könnyedén nyomon követhetőek.

A megszerzett tapasztalatainkkal olyan  kutatóhelyek és cégek munkáját is hatékonyan segíteni tudjuk, amik nemesítéssel, növénykórtannal, tápanyagreakcióval, erdészettel foglalkoznak. A vizsgálatok egyaránt működnek szántóföldi kultúráknál, gyümölcsfáknál, szőlőnél. A részletekről keresse szakértőinket!

Terméktesztek

Multispektrális kamerákkal egyaránt nyomonkövethetőek parcellás vagy akár szántóföldi terméktesztek. Egy jó minőségű kamerával és a megfelelő adatgyűjtési módszerekkel számos információ gyűjthető szilárd műtrágya, lombtrágya vagy akár gyomirtó hatásmechanizmusáról. Különböző kezelésekre egyes fajták reakciója nagy mértékben eltérhet, amit a mikroklimatikus viszonyok tovább bonyolíthatnak. Emiatt kiterjedtebb kísérletek felügyelete nehézkessé válhat, amiben a drónok, pontosabban a rájuk szerelt professzionális szenzorok óriási segítséggel lehetnek.

Rendszeres felmérésekkel részletes információt kaphatunk egy parcella fedettségének vagy a levelek klorofilltartalmának változásáról. Meghatározhatóak érésidők, összehasonlíthatóak a tápanyagreakciók, nyomonkövethető a növényvédőszerek hatása. 

A jobb oldali ábrán például többféle gyomirtó és gyomirtó keverék kis-, illetve mezoparcellás kísérlete látható. Többszöri felvételezéssel elkülöníthetőek voltak a különböző időpontban alkalmazott gyomortók és hatásuk a gyomnövényekre. Az ábra jobb szélén a kék az alacsony gyomborítottságot, amíg a piros a magasat jelöli. A felvételekből összeállítható parcellánként rendszerezett adatbázis hozzájárult a kezelési módszerek pontosításához.

product-test-micasense

Hasonló kísérletek elemzéséhez a drón által készített felvételeket és a kísérleti elrendezést szükséges megosztani egy excelben rajzolt térkép vagy shape fájl formájában. A munka többi részét az AGRONmaps térképösszefűző funkciója végezi és az eredményeket statisztikában jártas szakember elemezi. Az eredményekkel kapcsolatban folyamatos a konzultáció és végül egy jegyzőkönyv kerül átadásra.

Egy új multispektrális kamera szempontjából fontos szempont a mezőgazdasági alkalmazhatóság. Vizsgálataink során célzottan használhatósági és növényélettani szempontok alapján vizsgáljuk a szenzort. Amennyiben új kamerát szeretne forgalomba hozni cégünk szakvéleménnyel támasztja alá annak használhatóságát!

Konzultáció, igényfelmérés, tanácsadás

Az AGRON szakemberei a konzultáció során segítséget nyújtanak a kívánt projekt céljának elérésében az első lépésektől kezdve.

agron-talaj4