kiadványokhoz3

AGRON vegetáció monitoring

A drónnal végzett mezőgazdasági monitoring tevékenység a felhasználás módja, és a szenzor képességei szerint osztályozható. A cél minden esetben egy terület, vagy a területen elhelyezkedő növényzet vizsgálata különféle szempontok alapján. 

Szenzorok alapján: Hagyományos RGB kamerával végezhető felmérések és multispektrális felmérések

Feladat alapján: valamilyen fizikai állapot, vagy valamilyen élettani állapot vizsgálata

Az RGB kamerák az emberi szem által látható tartományt vizsgálják, így a fizikai változásokat tudjuk detektálni. Ilyen a precíziós vadkár felmérés, belvíz kiterjedésének vizsgálata, vagy a gyom feltérképezés, illetve a tőszámlálás.

Amennyiben a növényzet élettani állapotait szeretnénk vizsgálni, multispektrális kamerára lesz szükségünk, amely képes detektálni az emberi szem által nem látható tartományokban a levelekről visszavert spektrumokat. A közeli infravörös és a távoli vörös tartomány segítségével több szempont szerint vizsgálhatjuk a kultúrát, annak nitrogénellátottságát, a levelek nedvességtartalmát, klorofilltartalmát.

A multispektrális távérzékelés új kapukat nyitott meg a drónok terjedésével. A vegetációk vizsgálata nagy területeken is gyorsan megoldható, és a speciálisan kiválasztott keskeny sávú fény hullámhosszok segítségével az emberi szem által nem látható tényezőkhöz is hozzáférhetünk. A növényzet felületéről visszaverődő fény információt hordoz a klorofilltartalomról és egyéb élettani folyamatokról. A csatornák megfelelő kombinálásával és kalibrációval figyelemre méltó eredmények érhetők el a vegetáció monitoring terén. A terepen begyűjtött adathalmaz, amihez hozzájutunk az AGRON analíziseinek köszönhetően válik információvá a gazdálkodó számára. Az emberi szem számára is értelmezhető koordinátahelyes térképek készülnek, melyeket lehetőség van rendszerezni, mérni, összehasonlítani más időpontokban felvett állapotokkal. A multispektrális monitoring alapja a speciális kamera, mely színsávonként egy-egy szenzorral / optikával rendelkezik. Lehetőség van arra, hogy minden színtartományt külön-külön, vagy valamely speciális index formájában vizsgáljunk annak megfelelően, hogy mit szeretnénk megtudni.

915439920
Szolgáltatáscsomagok

Drónnal végzett mezőgazdasági monitoring folyamata

Adatgyűjtés

Ortofotók elkészítése autonóm repülési módban

Feltöltés

Az elkészült ortofotók feltöltése

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás – térkép generálás

Analízisek

Látható tartományú és multispektrális vizsgálatok

Adatgyűjtés

Ortofotók elkészítése autonóm repülési módban

Feltöltés

Az elkészült ortofotók feltöltése

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás – térkép generálás

Analízisek

Látható tartományú és multispektrális vizsgálatok

A monitoring tevékenység első lépése az adatgyűjtés, melyet akár saját drónunkkal is végezhetünk tetszőleges helyszínen és időben. A repülésből származó ortofotókat ezt követően online rendszerünkbe feltöltheti, és az adatfeldolgozás megkezdődik. A feldolgozás végeztével értesítés érkezik, a térkép megtekinthető és monitorozásra készen áll. A kultúrák vizsgálata akár naponta végezhető drón segítségével, ha arra szükség mutatkozik. A monitoring célja, hogy a vegetációs időszakban komplett képet kapjunk a kultúra egészségi állapotáról, és stressz térképet készítsünk globálisan. Adott esetben több száz hektár vizsgálható a drónos berepüléssel, így az adatok feldolgozási idejét hozzáadva 12-24 órán belül komplett eredmények születnek a tábla minden négyzetcentiméteréről, amivel rengeteg időt takaríthatunk meg.

i2

A technológia a szántóföldi kultúrákon túl a szőlészetek és az erdőgazdálkodás területén is használható, hiszen a növényzet levélfelületeiről kapjuk az adatokat. A műholdas felvételeknél akár 25x nagyobb felbontást tudunk biztosítani, így sokkal több részletet kapunk, mint a hagyományos megoldásokkal, akár 2 cm / pixel felbontásban. Ezzel növény szintű információkhoz juthatunk. A professzionálisnak tekinthető multispektrális kamerák minden esetben beeső fénymérő szenzorral vannak ellátva, így az összes készített fotó az aktuális légköri viszonyok szerint
normalizálódik, tehát a méréseink későbbiekben összehasonlíthatók lesznek akár pixel érték szinten is.

Untitled-8
04(1)