agron-logo
agron-logo

Békés, hatékony vadkár rendezés az AGRON-nal!

Békés, hatékony vadkár rendezés az AGRON-nal!

Nem kell egyedül belevágnia a vadkár ügyintézésbe, bízza meg szakértőinket, akik végigsegítik azon az úton, ami a jogos követelése kifizetéséig tart!

 

Mi az a szolgáltatás, amit nyújtunk?

 

Mezőgazdasági vadkár esetén szolgáltatásunk célja, hogy a két fél között olyan
tartalmú egyezség létrejöttét segítsük elő, ami a hosszadalmas és költséges polgári
peres eljárást megelőzi.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján történő kártérítési igény érvényesítése egy, a
felek közötti elmérgesedett kapcsolat következményeként igencsak hosszadalmas
(akár több év) és költséges lehet (szakértői díj, eljárási díj, perköltség és ügyvédi díj).
Ezen idő és költségek, amelyek megspórolásában szeretnénk szolgáltatásunkkal
segíteni.

A vadászati törvényben megjelölt egyes határidők, amelyek a vadkár bekövetkezéshez,
jelzéséhez és érvényesítéséhez kapcsolódnak összesen akár 1-2 hónapra is
„duzzaszthatják” a jegyző előtti eljárást, a közben folyamatosan növekvő költségek és
a vadkár mellett. Nem beszélve a feleknek a vadkár rendezésére fordított idejéről,
amit más, hasznosabb tevékenységre is lehet fordítani.

agron-vadkár

Miért is lehet érdemes igénybe venni segítségünket? Mit mutat a gyakorlat?

Egyezség az AGRON szakmai segítségével

 

Ebben az esetben a felek bármelyike által igényel szolgáltatásunk során igazságügyi szakértő kollégánk akár helyszíni szemle során, az ott elvégzett vizsgálat alapján írásos szakmai, vagy szakértői véleményt készít. A szakmai vélemény igény esetén kitér a feleknek a vadkár megelőzése terén megvalósított tevékenységeinek vizsgálatára is.

Ráfordított idő a felek részéről: a vadkárral érintett tábla/táblák kiterjedésétől
függően általában legfeljebb egy nap.
Költség: szolgáltatásunk díja a vadkárral érintett tábla/táblák kiterjedésétől függően
50.000-200.000,- Ft
Egyéb költség egyezség esetén egyik félnél sem merül fel, a károsult a megkötött
egyezség alapján, az abban meghatározott határidőn belül jut a kártérítés összegéhez.
Az eljárás egyik legnagyobb előnye, a két fél közötti jó kapcsolat kialakulása és
megtartása.

Egyezség hiányában történő eljárás

 

Ebben az esetben a legrosszabb kimenetele az eljárásnak a polgári peres eljárás során történő kártérítési igény érvényesítés, mely nagyon hosszú időt és az ellenséges viszony eszkalálódását eredményezheti. Ezek az összetevők megakadályozzák a hatékony munkavégzést és ellehetetleníthetik azt. Minden törvényi kötelezettséget és jogot behatóan ismerni kell ahhoz, hogy egy ilyen ügy sikeresen végződhessen.

Ráfordított idő a felek részéről:
Földhasználó esetében:
Egyezség megkísérlése és ennek hiányában jegyzői eljárás: akár egy vagy két hónap. Peres eljárás megindítása, elsőfokú döntés, fellebbezés esetén másodfokú döntés: minimum egy év, de több éve tartó peres eljárások sem ritkák.
Költségek:
Jegyzői eljárás során átlagos táblaméretet figyelembe minimum kb. 100.000,-Ft.Peres eljárás során a perköltségen, az ügyvédi költségen túlmenően a szakértői díjak, amelyek legalább 200.000,- Ft, de sok esetben milliós tétel is lehet a per teljes szakértői díja.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Konzultáció

Az ingyenes telefonos konzultáció alkalmával kollégánk felméri a helyzetet és információkat kér be. Ez alapján összekészíti a legfontosabb teendőket, határidőket, melyet a tanácsadás során átbeszélnek. A konzultáció ingyenes.

Tanácsadás

Igazságügyi vadkárszakértő kollégánk értesíti az azonnali teendőkről, határidőkről és kijelöli a szükséges irányvonalat az ügy megkezdéséhez. Ön választhat, hogy egyedül szeretne belevágni, vagy minket bíz meg a teljes ügy lebonyolításával.

Teendő térkép

Amennyiben a saját ügyintézés mellett dönt, kollégánk összeállítja Önnek a teendőket és ajánlatot tesz a szükséges felmérések elvégzésre, melyek a sikeres ügyintézést támogatják. Ebben az esetben a komplett ügyintézés az Ön feladata.

Teljes ügyintézés

Ön egy megbízási szerződést köt cégünkkel, melyben felhatalmazást adhat nekünk, hogy a nevében járhatunk el az ügyben. Igazságügyi szakértő kollégánk képviseli Önt ebben az ügyben amíg Ön erre felhatalmazást ad. 

Gyakran feltett kérdések

Rövid és egyszerű akadálymentességi kérdőív – Akadálymentes webdesign

Kit terhelnek a per egyes költségei?

Általános szabály, hogy a szakértő költségeinek előlegezése azt terheli, aki a szakértői bizonyítást kezdeményezi. Általában a földhasználó érdeke kötődik a szakvéleményhez. De az eljárás végén tulajdonképpen mind a jegyzői, mind a közjegyzői, mind pedig a peres eljárás során felmerülő szakértői díjak (költségek) jellemzően a károkozó felet terhelik, amennyiben pervesztes. Ha a föld használója a Vtv. 79. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek eleget tesz, általában a kártérítés pert meg is nyeri, minden költség a vadászatra jogosultat terheli. A felvázolt kétféle eljárás alapján jól látható, hogy szolgáltatásunkkal a földhasználó és a vadászatra jogosult békés egymás mellett élése hosszútávon biztosítható és mindemellett a felek pénzt és időt takaríthatnak meg.

AGRON_balassa_gyorgy

Balassa György

Drónnal gyűjtött adatok professzionális feldolgozása, kiértékelése.
király istván agron

Dr. Király István

Igazságügyi Szakértő mező- és vadgazdálkodási szakterületeken

Vadgazdálkodási szaktanácsadással és szakértői tevékenységgel foglalkozom 2009 óta. Szakmai gyakorlatomat részben a Tolna Megyei FM Hivatal vadászati főfelügyelőjeként szereztem 1998-2008 között, majd az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi Szervezeténél 2009-óta. Több vadfarm tervezését, engedélyezését végeztem 2008-óta. Vadgazdálkodási üzemtervezés, vadászterületek komplett kialakítása, földtulajdonosi közösségek szabályzatainak, közgyűléseinek elkészítése, levezetése is tevékenységem része volt. Mezőgazdasági
vadkárok becslését kollégáinkkal a legmodernebb technikával és eszközökkel (pl. GPS) végezzük az ország egész területén, az általunk kidolgozás alatt álló protokoll szerint. 2017-től kezdtük el az AGRON kollégáival a mezőgazdasági vadkárok felméréséhez (pontosabban becsléséhez) fejleszteni a dróntechnika alkalmazását.

AGRON_turbeki_richard

Turbéki Richárd

Professzionális drónos adatgyűjtési szakember.

Kapcsolódó tartalmak Válaszd a szakértőket!

Haza fejlesztésű, bárki számára igénybe vehető termékek / szolgáltatások.
Munkavégzésre összeállított csomagjaink minden szükséges kiegészítőt tartalmaznak.
Szakmai anyagok első kézből a fejlesztőktől.
Szakmai anyagok első kézből a fejlesztőktől.