fbpx
watkár

Precíziós vadkár felmérés drónnal

Igazságügyi szakértőinkkel kifejlesztett precíziós fotogrammetrián alapuló kárfelmérés, mely soha nem látott pontosságot eredményez.

Miért meghatározó ez a módszer?

Mert friss adatokkal dolgozhatunk, melyek pontosak, részletesek és precíz képet adnak a kultúra állapotáról és a kár mértékéről. Egészen pontosan százalékos arányban képesek vagyunk megmondani, hogy mekkora területen érte kár a kultúrát és ezek pontos helyét is fel tudjuk tüntetni GPS koordináták segítségével. 

Adott tehát a pontos helyszín, a felvett adatoknak köszönhetően a pontos idő, így a káresemény után azonnal dokumentálásra kerülhetnek az adatok és állapotok, melynek köszönhetően minden későbbi ügyben felhasználhatók lesznek. 

Vadkár esetén igazságügyi szakértőt is tudunk biztosítani, aki már a szemle során elkészíti a szükséges felmérést drónja segítségével, melyet ezután az Agron vadkárelemzőjével százalékos pontossággal kielemez. 

Ez soha nem látott pontosságot eredményez. Az elkészült kiértékelésből megtudhatja, hogy hány százalék és, hogy hol történt a legtöbb kár. Ezek olyan fontos információk, melyek a későbbiek folyamán segítenek a védekezésben és a kezelésben. 

Tesztjeink során segítettünk a kárfelmérésben gazdáknak, vadásztársaságoknak, biztosítóknak, összesen több ezer hektáron zajlott a fejlesztés.

 

A drón szerepe a mezőgazdasági vadkárbecslésben

Együttműködésben Dr. Király István Igazságügyi Szakértővel

Napjainkban egyre nagyobb igény érezhető a minél pontosabb, megbízhatóbb, a modern technika- és tudományos ismeretek alkalmazásának a mezőgazdasági vadkárbecslésben.

A mezőgazdasági vadkár becslését, annak eljárásrendjét az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) rögzíti. Ez alapján mezőgazdasági vadkárt, tulajdonképpen igazságügyi szakértő, vagy e tevékenység végzésére szakmailag (végzettség) alkalmas személy végezhet (Vhr. 83. § (1) bekezdés).

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 3. § (1) bekezdése a szakértői működéssel kapcsolatosan általánosságban a következő elvárásokat támasztja: „Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.”.

Ennek szellemében kezdtük el alkalmazni a mezőgazdasági vadkár becslésében a drónokat és az azokkal történő adatgyűjtést és azok kiértékelését. Azt a jelenlegi ismereteink alapján le kell szögezzük, hogy a dróntechnika az egyes szántóföldi növénykultúrák esetében a földi vadkárbecslés szemléjét egészítheti ki, illetve egyes növényeknél az azokban történő közlekedést könnyítheti meg, illetve a napjainkra már közel 300 000 hektáros vetésterülettel bíró őszi káposztarepce vadkárbecslését teszi lehetővé. Ez az a növény, amely esetében kizárólag előzetes szemle lehetséges földi bejárással, a végleges szemle, vagy vadkárbecslés a betakarítás előtti növényállományban tulajdonképpen nem lehetséges, az abban való közlekedés akadályoztatása miatt.

Fentiek alapján a dróntechnikával kiegészített vadkárbecslést elsősorban a kalászosokban és az őszi káposztarepce állományokban ajánljuk és alkalmazzuk. Ez sem kevés, hiszen összesen közel 1 700 000 hektárról beszélünk.

Dróntechnikával kiegészített vadkárbecslés módszere őszi káposztarepcében

A módszer Király és Marosán (2016) Szántóföldi növények vadkár- és termésbecsléseMezőgazdasági vadkárbecslési útmutató I. című könyvében ismertetett eljárásokon alapul a dróntechológiás távérzékeléssel kiegészítve, az alábbi munkafázisokkal:

Előzetes földi vadkárbecslés és állapotfelmérés mintaterületeken

 • Időpontja: tél vége, tavasz eleje, a növényállomány szárbaindulása előtt.
 • Rögzített adatok: mintaterületenkénti növényszám, mintaterületenkénti károsított (taposott, rágott) növényszám.
 • Kapott eredmények és hasznosíthatóságuk:
  • hektáronkénti átlagos növényszám = a biztos terméshez szükséges homogén növényszám meglétének vizsgálata;
  • hektáronkénti átlagos károsított növényszám és kárarány = a vetéstől a szárbaindulásig keletkezett vadkár miatti termésveszteség számítása a korrekciós (regenerációs képességgel kompenzált) képlettel.

Végleges vadkárbecslés dróntechnológiával

 • Időpontja: a betakarítás előtt kb. egy héttel (az igény szerinti megismételhetőség miatt).
 • Rögzített adatok: A teljes tábla légifotózása a fotók átfedésével.
 • Kapott eredmények és hasznosíthatóságuk:
  • az egész táblát ábrázoló egy darab, fedvényként használható ortofotó = a növényállományban a vad mozgása által keletkezett váltók, taposott foltok területének pontos mérése, illetve az egyéb behatás miatti növénymentes területek pontos mérése (pl. víznyomásos foltok, vetéshibák).

Dróntechnikával kiegészített vadkárbecslés módszere őszi kalászosokban

A módszer munkafázisai:

Előzetes földi vadkárbecslés és állapotfelmérés mintaterületeken

 • Időpontja: tél vége, tavasz eleje, a növényállomány szárbaindulása előtt.
 • Rögzített adatok: a túráskárból- és a taposási kárból, származó terület becslése, illetve ugyanez a rágáskárra vonatkozóan is, de elkülönítve kerül rögzítésre a kétféle adat.
 • Kapott eredmények és hasznosíthatóságuk:
  • a túrással és a taposással érintett összterület és kárarány = a vetéstől a szárbaindulásig keletkezett vadkár miatti termésveszteség számítása a korrekciós (regenerációs képességgel kompenzált) képlettel;
  • a rágással érintett összterület és kárarány = a vetéstől a szárbaindulásig keletkezett vadkár miatti termésveszteség számítása a korrekciós (regenerációs képességgel kompenzált) képlettel.

Végleges vadkárbecslés dróntechnológiával

 • Időpontja: a betakarítás előtt kb. egy héttel (az igény szerinti megismételhetőség miatt).
 • Rögzített adatok: A teljes tábla légifotózása a fotók átfedésével.
 • Kapott eredmények és hasznosíthatóságuk:
  • az egész táblát ábrázoló egy darab, fedvényként használható ortofotó = a növényállományban a vad mozgása által keletkezett váltók, taposott foltok területének pontos mérése, illetve az egyéb behatás miatti növénymentes területek pontos mérése (pl. víznyomásos foltok, vetéshibák).

Az elvégzett szemlék eredményeit minden esetben, minden releváns adatot tartalmazó szakvéleményben foglaljuk össze. A végleges, dróntechnológiával begyűjtött adatokon alapuló szakvélemény, a szemlét követő három napon belül kerül átadásra.

Az így beszerzett szakvélemény esetében a 2016. évi XXIX. törvény 52 – 53. §-ai alapján a megbízó közvetlenül vagy a földhasználó, vagy a vadászatra jogosult. A szakvélemény magánszakvélemények minődül, de a szakértői törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint a szakértőt ugyanúgy köti a hamis szakvélemény adás tilalma és, hogy a szakvélemény szakmai tartalmát illetően nem utasítható a megbízók által, így a magánszakvélemény is független szakértői vélemény, amely bíróságon is felhasználható minden aggály nélkül.